Bibliografia

Monografies

1a Mostra Internacional d'Art Homenatge a Joan Miró, Granollers. [Granollers]: Centre d'Iniciatives i Turisme "Comarca del Vallès", DL 1971.

Alemany, Josep (2016). "El nom d'EINA". En: Recordar Cirici. Barcelona: Fundació EINA; Comanegra, p. 73.

Bitteberg, K. G. (1976). Bauhaus. Stuttgart: Instituto de Relaciones Culturales con el Exterior.

Bohigas, Oriol (1970). Polèmica d'arquitectura catalana. "L'amor lliure i 'la dreta de Mataró'". Barcelona: Edicions 62, p. 69-72.

Bohigas, Oriol (1992). Dietari de records. "2. Dit o fet". Barcelona: Edicions 62.

Bohigas, Oriol (2011). Al cap de 60 anys. Lliço inaugural del curs 2011-2012. Barcelona: ETSAB; UPC. [Consulta: 18/01/2018].

Carol, M. (1988). Memòria de 15 anys d'activitats de promoció del disseny a Espanya. Barcelona: BCD, Barcelona Centre de Disseny.

Cirici Pellicer, Alexandre (1978). Gaudí dissenyador = Gaudí designer. Barcelona: Blume.

Corredor-Matheos, José (2005). "1960-1984, del Foment de les Arts Decoratives al FAD". En: Larrea, Quim. Més d'un segle d'arquitectura, disseny i creativitat: millorant les nostres vides. Barcelona: FAD; Ajuntament de Barcelona, p. 142.

Gabancho, Patricia (1985). "El sentido de la fiesta". El noticiero universal. (8 jul. 1985), p. 38-39. [Consulta: 22/04/2020].

Kirchner, Margarita (ed.) (2010). Premis FAD 1958-2008: 50 anys d'arquitectura i interiorisme a la Península Ibèrica. Barcelona: ArquinFAD.

Larrea, Quim; Capella, Juli (1990). "BD: empresa, casa, escuela,museo, club". En: Premios Nacionales de Diseño 1989. Barcelona: Fundación BCD-Ministerio de Industria y Energia, p. 127-139.

Lindinger, H. (1990). Ulm Design: the morality of objects: Hochshule für Gestaltung Ulm. Berlín: Ernst & Sohn Verlag.

Marcuse, Herbert. (1968). Eros i civilització: una investigació filosòfica sobre Freud. Barcelona: Edicions 62.

Marín, Joan M.; Torrent, Rosalía (2005). Historia del Diseño Industrial en España. Madrid: Cátreda.

McWilliams, J. (2000). The 1960's cultural revolution. Westport (Conn.); Londres: Greenwood Press.

Miserachs, Xavier (1998). Fulls de contacte: memòries. Barcelona: Edicions 62.

Moneo, Rafael (2017). Rafael Moneo: una manera de enseñar arquitectura: lecciones desde Barcelona, 1971-1976. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Morán, Gregorio (2009). Adolfo Suárez: ambición y destino. Barcelona: Debate, 2009. ISBN 84-8306-834-6.

Narotzky, Viviana (2007). La Barcelona del diseño. La Roca del Vallès: Ediciones de Belloch.

Olivé, Xavier; Bagà, Josep (1985). "Animales imaginarios". Àrtics: trimestral multilingüe de les arts i de les ics, p. 60-63.. [Consulta: 22/04/2020].

Parcerisas, Pilar (2007). Conceptualismo(s): poéticos, políticos, periféricos: en torno al arte conceptual en España, 1964-1980. Madrid: Akal.

Peiro, Julian (1985). "Un fin de curso excepcional en EINA". El periódico. Espectáculos, p. 41. [Consulta: 22/04/2020].

Pibernat, Oriol (2016). "Cirici llegit: Alexandre Cirici a través dels seus textos sobre el disseny". En: Mitrani, Àlex (ed.). Recordar Cirici. Barcelona: Fundació EINA; Comanegra, p. 113-128.

Pomés, Leopoldo, et al. (1975). Arquitectura y lágrimas: documentos de arquitectura popular catalana 1975 para un Museo de Historia de la Ciudad. Barcelona: Tusquets.

Ràfols-Casamada, Albert (1987). "Notes per a una història d'EINA". En: Villena, Josep Maria (coor.). Eina, escola de disseny i art: 1967-1987, vint anys d'avantguarda. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, p. 11-41.

Scott, Denise; Venturi, Robert (1971). Aprendiendo de todas las cosas. Barcelona: Tusquets.

Spitz, René (2002). HfG Ulm: the view behind the foreground: the political history of the Ulm School. Londres-Stuttgart: Axel Menges.

Steegmann, Enric (2016). "BD: de l'arquitectura al disseny del producte passant per l'interiorisme". En: L'interiorisme comercial com a patrimoni: una aproximació des del món del disseny. Barcelona: GRHED; EINA.

Stern, Jane; Stern, Michael (1992). "Woodstock". En: Encyclopedia of Pop culture: an a to z guide of who's who and what's what, from aerobics and bubble gum to Valley of the Dolls and Moon Unit Zappa. New York: Harper Perennial, 1992, p. 567-569.

Suàrez, Alicia; Vidal, Mercè (1984). "Notes biogràfiques". En: Homenatge de Catalunya a Alexandre Cirici (1914-1983). Barcelona: Ajuntament de Barcelona: Universitat de Barcelona, p. 13-43.

Tudela, Ana (2014). Crisis S.A.: el saqueo neoliberal. Madrid: Akal.

Utrilla, Lluís (1980). Cròniques de l'era conceptual. Barcelona: Robrenyo.

Articles

Alcaraz, Rubén; Olivé, Xavier (2020). "El salvatge: acció homenatge a "L'infant salvatge" de François Truffaut (1975)". Blog d'EINA.

"Arquitectura y lágrimas, posibles documentos para una un museo de Historia de la Ciudad" (1975). La Vanguardia, p. 29.

Badia, Jordi (dir.) (2016). "Lluís Clotet, Oscar Tusquets (Studio PER) > diseño industrial". Hicarquitectura. [Consulta: 18/01/2018].

Camps Mundó, Carles (2007). "Els inicis de la poesia visual catalana". El rastre d'uns escrits. [Consulta: 12/04/2018].

Capitel, Antón (2013). "Mis memorias en la Escuela de Arquitectura". Veredes. [Consulta: 17/01/2018].

Cirici, Alexandre (1968). "Els equips". Serra d'or. Art. Any X, núm. 102 (març). [Consulta: 23/04/2018].

Cirici, Alexandre (1977). "EINA fa deu anys". Serra d'or. Núm. 208, p. 43. [Consulta: 28/11/2017].

"Le défi de Beaubourg" (1977). Architecture d'Aujourd'hui. No 189.

Jaques Pi, Jèssica; Costa, Tània (2016). "Estética gustatoria en el entorno de EINA, Barcelona, desde 1969 a 2016". En: Simposio de la Fundación Historia del Diseño (1er: 2016: Barcelona) Modernos a pesar de todo: historia del diseño en España: teorías, métodos y retos. Barcelona: FHD. [Consulta: 21/12/2017].

Guardia, Maria Asunción (1977). "Barcelona puede tener el museo del Modernismo más importante de Europa". La Vanguardia española. Año XCIII, nº 34560 (23 jul.), p. 18.

Martí Font, Josep Maria (2014). "Román Gubern: la iconosfera es tan densa y abundante que hace invisibles las imágenes". El Periódico. [Consulta: 28/11/2017].

Nieto Varela, Antonia (2004). "Los 'bares de diseño' en la Barcelona de los 80: un modelo de colaboración interdisciplinar en el interiorismo". Cuadernos de arte. Vol. 35 (2004), p. 197-208. [Consulta: 11/05/2022].

Nogueira, Maria. "Mariscal: un amoral". On diseño. Nº 23 (1981), p. 70-72.

Pelta Resano, Raquel (1999). "Un siglo de diseño gráfico en España". Cuadernos hispanoamericanos. Nº 591, p. 23-36.

Pibernat, Oriol (2002). "Sausalito, construcció sense paraules: curs 1972-73". Plec: informatiu d'EINA. Núm. 10, p. 2. [Consulta: 28/11/2017].

Pibernat, Oriol; Riera, Pere (2002). "Música, viatges i somnis de l'EINA contracultural". Plec: informatiu d’EINA. Núm. 17, p. 3. [Consulta: 10/01/2018].

Piqué Batlle, Ricardo (1974). "El centro de diseño industrial de España: respuesta a una necesidad". La Vanguardia española. Año XC, nº 33634 (28 jul.), p. 43.

"Las primeras 100 muestras de la Sala Vinçon de Barcelona " (1998). Ardi. Nº 7, p. 90-113.

Puig, Ramon M. (1969). "Exposición otra (reflexiones sobre el montaje de la exposición Miró, otro realizado por el Studio PER)". Cuadernos de arquitectura. Nº 72, p. 73-76. [Consulta: 08/02/2018].

Ràfols Casamada, Albert (1978). "Noticia de la Bauhaus". Batik: arte/diseño/arquitectura. Nº 41, p. 22-23.

Sommier, Isabelle (2008). "Les processus de difusion des révoltes juveniles de 68". Histoire@Politique: politique, culture, societé. Nº 6. [Consulta: 22/11/2017].

Steegmann, Enric; Alemany, Josep (2016). "Cuando todo estaba por hacer y todo era posible". Gràffica. Nº 3, p. 28-29.

"La temática de la Bauhaus en la Fundación Miró" (1978). La Vanguardia. Nº 34759 (15 marzo), p. 26.

Vila-Sanjuán, Sergio (2011). "Cuando Tuset era una 'street'". La Vanguardia. [Consulta: 18/01/2018].

Fonts no bibliogràfiques

Cirici, Alexandre (1967). Teoría de la forma: [programa del curs 1967-1968]. Arxiu d'EINA Centre Universitari de Barcelona. I02.03.S01. Expedients de programes d'assignatures. [Consulta: 9/03/2018].

Cirici, Alexandre (1968). Teoría de la forma: [programa del curs 1968-1969]. Arxiu d'EINA Centre Universitari de Barcelona. I02.03.S01. Expedients de programes d'assignatures. [Consulta: 9/03/2018].

Ràfols-Casamada, Albert (1967). Color y comunicación visual, curso 1967-1968. Arxiu d'EINA Centre Universitari de Barcelona. I02.03.S01. I02.03.S01. Expedients de programes d'assignatures. [Consulta: 29/11/2017]

Ràfols-Casamada, Albert (1987). [Textos de les cartel·les de l'exposició EINA 20 anys d'avantguarda]. Arxiu d'EINA Centre Universitari de Barcelona. C02.05.S01. Expedients d'organització d'aniversaris d'EINA. [Consulta: 29/11/2017].

Steegmann, Enric (2017). EINA: crònica d'un projecte. Parlament a l'acte inaugural d'EINA 50 anys.